Skicka länk till app

阿拉伯的夜晚


4.0 ( 5120 ratings )
Spel Utbildning Pussel Strategi
Utvecklare: dong qiu
Gratis

游戏中,只要在水平或垂直或对角线方向连成一条线,即可获得分数。不过要注意了,在阻碍对方连成线的过程中,不要阻碍了自己的路哦!加油吧!